Usein kysyttyä svenska

❜❜Vad är KokeNet? Hur hjälper det mig?
❜❜Här hitar du svar på dina frågor om KokeNet e-tjänsten och om erfarenhetsexpertis.

• Vad är KokeNet?
KokeNet är en gratis e-tjänst där du kan diskutera anonymt och konfidentiellt om alkoholmissbruk, spelberoende och/eller psykisk ohälsa med en erfarenhetsexpert som antingen själv har gått igenom dessa eller är närstående till personer som kämpar med dessa problem. Våra erfarenhetsexperter hjälper dig att komma igång med din rehabilitering och hjälper dig vidare. I KokeNet får du svar inom tre vardagar och denna tjänst lämpar sig inte för akuta fall. I KokeNet får du ett välgenomtänkt svar och får en start i hur tackla dina problem. Du kan även boka tid för en Skypediskussion där du får prata live med en av våra erfarenhetsexperter.
• Vad är en erfarenhetsexpert?
En erfarenhetsexpert är en person som har en egen erfarenhet av att vara sjuk och/eller använda tjänster. Hen vet hur det är att bli sjuk och att vara sjuk. Hen vet också hur det är att få vård och rehabiliteras. En erfarenhetsexpert vet vad som hjälpt hen och vad som påverkat tillfrisknande. En erfarenhetsexpert är utbildad bl.a. att fungera inom kamratstöd. Hen kan vända sina egna, ofta svåra erfarenheter, till en styrka och hjälpa övriga drabbade. Även en närstående kan vara erfarenhetsexpert.
• Vad är kamratstöd?
Kamratstöd kan definieras som spontant, kollektivt stöd bland människor som har en liknande livssituation. En person som har liknande erfarenheter ger hopp då man går igenom svårigheter. Gemensamma erfarenheter ökar ömsesidig förståelse.
• Är det tryggt att använda Kokenet? Kan jag vara säker på att jag är anonym?
Systemet som används i tjänsten krypterar din information. Du bör formulera frågan så att man inte kan känna igen dig och du bör inte ge dina kontaktuppgifter då du ställer en fråga. Då du bokar en Skypediskussion ber vi dig ge din e-postadress, men inga andra kontaktuppgifter behövs. För att underlätta våra erfarenhetsexperters arbete då de svarar på din fråga ber vi om bakgrundsinformation, men det är frivilligt att svara. Bakgrundsinformationen vi frågar om är bl.a. kön, ålder, bostadsort, utbildning och sysselsättning. Det går inte att identifiera dig utgående av bakgrundsinformationen. Endast våra erfarenhetsexperter och KokeNets personal läser frågorna vi får. Utöver dessa har även A-klinikstiftelsens web-planerare tillgång till rådgivningstjänsten. Alla anställda har tystnadsplikt.
• Vilken nytta har jag av denna tjänst?
Forskning visar att kamratstöd är effektivt. Våra erfarenhetsexperter är utbildade för sitt jobb. De har själva varit missbrukare, spelberoende och/eller haft problem med psykisk ohälsa och har genomgått rehabilitering. Vi har även närstående erfarenhetsexperter. En erfarenhetsexpert förstår hur svårt det kan vara, kan sätta sig in i din situation och de vet hur man kommer igång med att få hjälp.
• Hur bör jag agera i en nödsituation?
I vår rådgivningstjänst svarar vi inte på akuta frågor. Om du är i akut behov av hjälp ring det allmänna nödnumret 112. Du kan även kontakta hälsorådgivningstelefonen tel. (09) 10023 som betjänar dygnet runt, eller till din egen orts mental- och missbrukarvård.
• Hur skiljer sig KokeNet från en chattjänst? Varför har KokeNet inte en chat?
I KokeNet får du svaren inom tre vardagar. Detta innebär att våra erfarenhetsexperter hinner fördjupa sig i just din fråga. Hen har tid att söka fram information som lämpar sig för just din situation. Målet är att svaret du får är genomtänkt och innehåller nyttiga tips för just din situation.