Kokemusasiantuntijat apunasi svenska

 

 

Jag är född 1966 i Uleåborg och jag blev diagnostiserad med schitzofreni som ung. Som ung var jag begåvad och klarade mig bra i skolan och inom idrott. Sedan började jag dra mig
... Läs mera
Jag är född 1966 i Uleåborg och jag blev diagnostiserad med schitzofreni som ung. Som ung var jag begåvad och klarade mig bra i skolan och inom idrott. Sedan började jag dra mig ur sociala sammanhang på grund av min hjärnsjukdom och förlorade en stor del av min funktionsförmåga. Jag har erfarenhet av missbruk, sjukhusvård inom psykiatri, att höra röster och av rädslor. Jag började återuppta sociala kontakter vid millenniumskiftet och jag har tillfrisknat markant. Jag har fått mycket kraft och hjälp av min tro. Gällande framtiden är jag hoppfull och är ivrig gällande mina arbetsuppdrag. Jag önskar att jag kan ge mod åt många personer under mitt liv. Mitt motto: 'Försök igen. Livet ändrar. Det finns alltid hopp.'

 

Jag är en kvinna som föddes 1983. Mina föräldrars svåra skilsmässa och min pappas alkoholism och tidiga död gjorde att mina tidiga år var fulla med otrygghet. Jag gick länge i en dyster, smärtsam och ångestfylld värld.
... Läs mera
Jag är en kvinna som föddes 1983. Mina föräldrars svåra skilsmässa och min pappas alkoholism och tidiga död gjorde att mina tidiga år var fulla med otrygghet. Jag gick länge i en dyster, smärtsam och ångestfylld värld. Jag var deprimerad, självdestruktiv och hade ätstörningar Jag bar på en tung börda av ensamhet och otrygghet. Livet kändes som ett helvete.
Till slut, efter en felaktig diagnos, många olika läkemedelsförsök och långa tider på sjukhus mötte jag en professionell terapeut som såg mig som människa och inte som en diagnos.
Det uppstod ett djupt möte. Terapi och en trygg relation hjälpte mig att få en stabil grund och jag började så småningom må bättre. idag lever jag ett gott liv, trots att jag trodde nån gång att det inte är möjligt.
Erfarenhetsexpertis och kamratstöd är en hjärtesak för mig och du är en människa för mig.
Jag blev frisk efter att ha varit deprimerad och även du kan bli frisk. Kom ihåg att det finns inga hopplösa fall. Livet bär till slut – även dig.
Med omtanke: Hanna

 

Mitt namn är Johan och jag är missbrukare. Från 13-åring framåt alkohol, mediciner, droger, depressioner, psykavdelningar, psykologer, panikanfall och burnouts. Till slut fanns det två val.
... Läs mera
Mitt namn är Johan och jag är missbrukare. Från 13-åring framåt alkohol, mediciner, droger, depressioner, psykavdelningar, psykologer, panikanfall och burnouts. Till slut fanns det två val. Idag lever jag ett nyktert, lyckligt och tacksamt liv. Jag vill hjälpa andra som vill tillfriskna från sitt eget missbruk. Varenda person kan lyckas. Det finns inga omöjliga fall.

 

Hej! Jag heter Celinda. Jag är en 3-barnsmor och erfarenhetsexpert med lång historia av psykisk ohälsa i olika variationer. Jag har kämpat mycket med skam-och skuldkänslor, och min väg mot tillfrisknande har varit lång och
... Läs mera
Hej! Jag heter Celinda. Jag är en 3-barnsmor och erfarenhetsexpert med lång historia av psykisk ohälsa i olika variationer. Jag har kämpat mycket med skam-och skuldkänslor, och min väg mot tillfrisknande har varit lång och gropig, men framförallt ensam. Först när jag fick känna styrkan i kamratstöd, började det på riktigt ske saker i mitt liv. Kamratstödet har fått mig att se min egen situation ur ett annat perspektiv, och fått mig att våga ta större steg framåt i livet. Kamratstöd var för mig nyckeln till ett friskare liv, därför vill jag nu i min tur ge nyckeln vidare. Vi är starkare tillsammans. Motto: Det viktigaste är inte att aldrig falla. Det viktigaste är att resa sig upp efter varje fall.

 

Jag är Katri, 30+, och har erfarenhet av allvarlig mobbning i min barndom. Och jag har tyvärr blivit mobbad även som vuxen. Psykiskt och fysiskt våld har lämnat traumatiska spår i mig och jag
... Läs mera
Jag är Katri, 30+, och har erfarenhet av allvarlig mobbning i min barndom. Och jag har tyvärr blivit mobbad även som vuxen. Psykiskt och fysiskt våld har lämnat traumatiska spår i mig och jag insjuknade i allvarlig depression som 20-åring. Efter att min mamma dog, flera självmordsförsök och att jag varit intagen på psykiatrisk avdelningsvård började jag rehabilitera mig på egen hand. Jag har alltid varit intresserad av psykologi och personlig utveckling.
Som erfarenhetsexpert har jag föreläst om mitt liv under rubriken: 'Från mobbad patient inom psykiatrin till en person som förverkligar sina drömmar'. Detta för att min livslinje varit sådan.
Från psykisk ohälsa, medicinering och sjukpension har min väg gått till den andra ytterligheten: att prata om hur bli fri från medicinering, psykisk ohälsa och posttraumatisk stress. Samt att öka kunskap om psykisk ohälsa och om att bli mobbad. Och viktigast av allt: att hjälpa och stöda andra!
Jag jobbar nuförtiden som freelancer erfarenhetsexpert. Jag är mamma till två underbara barn, fru, idrottare och jag reser mycket. Med andra ord – jag förverkligar mina drömmar! Trots av mitt liv varit fyllt av motstånd och svårigheter har jag ändå alltid varit optimist och tagit mig till humor samt kommit ihåg och trott på tanken:
'Experience is what you get when you don’t stop trying!'.
Med värme: Katri

 

Hej,
Jag heter Mattias och är en spelberoende erfarenhetsexpert. Jag vill vara med och lyfta fram diskussion i ett för många svårt ärende dvs. spelberoende. Jag känner till skuldkänslorna och
... Läs mera
Hej,
Jag heter Mattias och är en spelberoende erfarenhetsexpert. Jag vill vara med och lyfta fram diskussion i ett för många svårt ärende dvs. spelberoende. Jag känner till skuldkänslorna och skammen såväl som de ekonomiska svårigheterna beroendet för med sig. Jag vet hur det känns att vara på botten, men jag vet också att det går att komma upp därifrån.
Jag hoppas kunna hjälpa de som kämpar med beroendet och inte vet vart de skall vända sig Mitt motto kunde vara: Du kan leva utan att spela, men du måste vilja låta bli att spela, och det är svårt.

 

Hejsan. Jag är ”Hannes”, erfarenhetsexpert inom missbruk. Jag har gått igenom alkoholens lockelse, rehabiliterats från alkoholism, depression och alkoholpsykos
... Läs mera
Hejsan. Jag är ”Hannes”, erfarenhetsexpert inom missbruk. Jag har gått igenom alkoholens lockelse, rehabiliterats från alkoholism, depression och alkoholpsykos (synvillor, röster och delirium). Nu har jag fått vara nykter i flera år. Jag har även slutat röka. Jag röker inte för jag vill inte vara en askkopp och jag har inte en skorsten i mitt huvud. Jag har också samlat på mig erfarenhet av arbetslöshet, att bli fri från missbruk och att återvända till arbetslivet.
Mia motton är: 'Det finns alltid hopp' 'En dag i taget' och 'Förändring är en möjlighet'.
Skriv gärna och fråga om saker som du funderar på. Vi byter tankar och erfarenheter och planerar ett nytt, bättre liv – utan missbruk.

 

Jag är Timo,
en erfarenhetsexpert född 1958, och jag har erfarenhet av psykisk ohälsa och missbruk, bl.a. depression och alkoholism.
Som närstående har jag också
... Läs mera
Jag är Timo,
en erfarenhetsexpert född 1958, och jag har erfarenhet av psykisk ohälsa och missbruk, bl.a. depression och alkoholism.
Som närstående har jag också erfarenhet av ätstörningar och bipolaritet. Jag jobbar också tidvis som missbrukarvägledare. Jag är närvårdare och jag har yrkesexamen i arbete bland missbrukare.
Mitt motto: 'Antingen hittar du din väg eller så gör du den'.

 

Jag har levt min barndom i en våldsam alkoholistfamilj som äldsta barnet. Senare har jag varit deprimerad och levt som närstående till en med djup depression. Jag 'kom på fötter' genom terapi
... Läs mera
Jag har levt min barndom i en våldsam alkoholistfamilj som äldsta barnet. Senare har jag varit deprimerad och levt som närstående till en med djup depression. Jag 'kom på fötter' genom terapi och fick erfara att det är möjligt att bli fri. Man kan inte sudda bort svåra erfarenheter, men det är alltid möjligt att reparera och på så sätt komma vidare och bli frisk. Jag tycker att det är viktigt att tala ut, för endast så blir man fri från traumatisk skam och skuld. Genom kamratstöd har jag fått mod, blivit sedd och hörd. Genom utbildning och rehabilitering vill jag dela med mig av mina egna erfarenheter.

 

Jag växte upp i en lycklig familj med pappa, mamma och tre barn, av vilka jag är yngst. Mina föräldrar drack inte, men det gjorde min storabror. jag var toppidrottare som ung, men som 13-åring började jag
... Läs mera
Jag växte upp i en lycklig familj med pappa, mamma och tre barn, av vilka jag är yngst. Mina föräldrar drack inte, men det gjorde min storabror. jag var toppidrottare som ung, men som 13-åring började ja dricka på veckosluten. Jag studerade, fick ett yrke och gifte mig, men vår son dog vid födseln och vi skilde oss. Även min kära mamma dog. Efter dessa händelser började jag ”mycket vettigt” ta hand om min psykiska hälsa med hjälp av alkohol. Jag sålde min bil, motorcykel och lägenhet. Jag drack upp allt, jobbade ibland, men jag var redan då alkoholist. Jag gifte mig på nytt och vi fick härliga barn, men mitt drickande fortsatte fast jag var på torken 35 gånger. Jag förlorade hälsan och vi skilde oss. Då jag menade dö bestämde jag mig att mina drickor var druckna. Nu då jag varit nykter i sju år vill jag hjälpa såväl unga som gamla så att de inte behöver gå igenom missbrukshelvetet som jag gick igenom. Det är roligt att vara nykter. Mitt motto: Alkoholism är en sjukdom som man kan bota.

 

 

Hej! Jag är Mikael och jobbar som projektkoordinator för KokeNet. Jag är själv också erfarenhetsexpert och jag har varit deprimerad och blivit frisk från den. Därför vet jag hur viktigt det är att få tala med en människa
... Läs mera
Hej! Jag är Mikael och jobbar som projektkoordinator för KokeNet. Jag är själv också erfarenhetsexpert och jag har varit deprimerad och blivit frisk från den. Därför vet jag hur viktigt det är att få tala med en människa som har gått samma svåra stiger och som ens på något sätt vet hur jag känner mig. Speciellt i början av min sjukdom skulle jag ha behövt kamratstöd, diskussionshjälp och kanske även goda råd av någon som på riktigt förstår vart jag var på väg. Därför är KokeNet viktig för mig, fö. r via våra erfarenhetsexperter kan du behändigt få kamratstöd och hjälp i din egen livssituation – vare sig det är du själv eller en närstående som är drabbad. Och ja, kamratstödet jag vick var en extremt viktig orsak till att jag tillfrisknade från depression.
Därför vet jag att det kan hjälpa även dig!

 

Hej! Jag är Pia och jobbar som projektplanerare i KokeNet. Jag är erfarenhetsexpert och har erfarenhet bl.a av att vara utmattad och av depression. Jag vet hur det känns då psyket inte orkar med och känner igen den rädslan och
... Läs mera
Hej! Jag är Pia och jobbar som projektplanerare i KokeNet. Jag är erfarenhetsexpert och har erfarenhet bl.a av att vara utmattad och av depression. Jag vet hur det känns då psyket inte orkar med och känner igen den rädslan och paniken då man inte inte förstår vad som händer. Jag har många gånger önskat att jag skulle mött en erfarenhetsexpert som skulle förklarat för mig så jag förstår vad som hände åt mig då jag insjuknade. Som genom eget exempel skulle visat att man kan bli frisk. Jag skulle kommit så mycket lättare undan i så fall. Jag önskar att KokeNet är till hjälp för just dig som undrar över vad som händer i ditt huvud eller som funderar varför missbruk tar över allt mer av ditt liv. Jag har fått hjälp av att ta ett steg i taget och att inte fundera för mycket på framtiden. Så mitt motto är kort och koncist 'Babysteps'.