Apua ammattilaisille svenska

Våra svenskspråkiga sidor publiceras senare i september ...

 

Erfarenhet hjälper att hjälpa

Om du jobbar inom social- och hälsovården, har du möjlighet att använda
våra erfarenhetsexperter som stöd inom ditt kundarbete.
Det kan vara fråga om konsultation, att erfarenhetsexperten deltar i ett kundmöte via Skype
eller att få erfarenhetsrösten hörd inom utvecklingen av ert arbete.

 

Boka Skype träff

Du kan boka en erfarenhetsexpert för en Skype-konsultation eller ett kundmöte via Skype här.
Denna tjänst är konfidentiell och gratis för beställaren. Alla våra erfarenhetsexperter har undertecknat arbetsavtal med
A-klinikstiftelsen och avtalet innehåller bestämmelser om konfidentialitet och tystnadsplikt.

 

Boka erfarenhetsexpert till er

Om du vill ha en erfarenhetsexpert till er för att delta i utvecklingsarbete,
för att föreläsa, utbilda eller till övriga uppgifter ber vi dig kontakta KokeNets
projektkoordinator mikael.soderstrom@a-klinikka.fi eller tel. 040 6473501
eller projektplanerare pia.alarto@a-klinikka.fi eller tel. 050 355 6953.
Vi sammanför er med en lämplig erfarenhetsexpert och ni kan sedan komma överens om närmare detaljer med erfarenhetsexperten.